NL ultraljudskamera för läcksökning på tryckluftssystem

Ta hjälp av vår NL Kamera för att identifiera oönskade läckage i era tryckluftssystem och därmed spara pengar.

Beskrivning

Luftläckor skapar energiförluster på upp till 50% i trycksatta luftsystem, vilket leder till stora ekonomiska förluster för fabriksägare. Nu finns en lösning på problemet, nämligen NL ultraljudskamera tillsammans med NL Analytics.

NL ultraljudskamera är en kamera som använder ultraljud för att upptäcka luftläckor i trycksatta luftsystem. Kameran är smidig och enkel, och mäter bara 273 x 170 x 125 mm samt ett batteri med måtten 90 × 145 × 65 mm och som tillsammans väger knappa 2 kg.

Med hjälp av ultraljud upptäcker NL ultraljudskameran ljud som skapas i och med ett läckage i anläggningen. Med hjälp av 124 mikrofoner som lyssnar efter läckage kan du smidigt och upp till 10 gånger snabbare än andra traditionella lösningar, skanna av större områden både snabbt och enkelt och samtidigt upptäcka väldigt små tryckluftsläckage.

Ultraljudskamerans användningsområde omfattar de flesta typer av trycksatta system, såsom tryckluftssystem, kylsystem och andra trycksatta system inom industrin. NL ultraljudskamera är en lågkostnadslösning för att upptäcka luftläckage vid inspektion av trycksatta system men också för driftsättning av systemet eller anläggningen.

NL Ultraljud ger en detaljerad bild över själva läckaget via skärmen på framsidan och kan då snabbt även analysera läckan och få fram data över hur mycket läckan kostar och därmed spara pengar genom att snabbt åtgärda läckaget.

 

Broschyr över NL Kameran

 

Välj en smidig batterilösning för NL Kameran som bland annat låter dig använda kameran med en enhandsfattning, vilket underlättar vid läcksökningen.

 

Film : Hur man använder kameran för att hitta läckor

 

Video : NL kamera produkt presentation