NL kamera PD

Högspänningsapparater är vanligtvis väldigt långlivade och pålitliga komponenter, men när de går sönder kan det leda till dyra reparationer och lång nertid. Med hjälp av denna ultraljudskamera kan ni upptäcka partiella urladdningar och åtgärda dessa i tid.

Beskrivning

Ultraljudskameran från ”NL Acoustics” detekterar PD (partiella urladdningar) i högspänningssystemet innan det är försent, och NL Analytics utvärderar allvarlighetsgraden och ger klara rekommendationer för hur man skall gå vidare med urladdningen.

Den utförliga och marknadsledande lösningen hjälper er att reducera nertid och undvika farliga incidenter.

Broschyr

Välj en batterilösning som passar dig


Film: : NL kamera PD produkt presentation

Film: Hur man använder NL kamera PD