Brands

Varumärket ”DV Power” ägs av IBEKO Power AB med huvudkontor i Stockholm. Sedan 2000 har de utvecklat extremt lätta och geniala provningslösningar för transformatorer, effektbrytare och batterier. Företaget grundades av en grupp ingenjörer med djup kunskap och erfarenhet inom området kraftelektronik. Idag säljs DV Power-produkterna över hela världen – i mer än 90 länder – och företaget har fortfarande fokus på omfattande forskning och utveckling.

DV Power var TestNordics första partner. Bakom DV Power ligger en enastående innovationskraft. Instrumentens funktioner förbättras ständigt, och nya utvecklas kontinuerligt.

SONEL S.A. är en polsk tillverkare av högkvalitativa mätinstrument för kraftproduktions- och telekommunikationssektorerna.

SONEL grundades i juni 1994. Företaget grundades av elteknikingenjörer – personer med god kunskap om marknadens behov av specialiserad provningsutrustning.

TestNordic säljer sedan 2014 alla Sonels instrument, och hittills har vi bara råkat ut för ett enda trasigt instrument. Vi är mycket imponerade av kvaliteten på Sonel-instrumenten.

b2 electronic GmbH med sin affärsdivision b2 High-Voltage är ett företag med internationell verksamhet som utvecklar, tillverkar och säljer praktisk högspänningsutrustning för enkel kabelprovning, kabeldiagnostik och oljeprovning på plats. Flera decenniers erfarenhet av utveckling inom området VLF provning och kabeldiagnostik, en djupgående förståelse för energileverantörernas behov och en vilja att ständigt förbättras utrustar företaget med de färdigheter som krävs för varaktig framgång.

Systemen från b2 betraktas som riktmärken över hela världen för sin innovation, låga vikt, sina kompakta mått och sin användbarhet, och är beprövade hos energileverantörer över hela världen. b2 står i ständig dialog med sina kunder, samlar in deras förslag och önskemål, matchar dem till b2:s visioner och utvecklar nya produktidéer utifrån detta.

Genom en aktiv och certifierad kvalitetsledning över hela affärsprocessen säkerställer b2 maximal kundnöjdhet även vid implementeringen av sina idéer.

b2 var TestNordics andra partner. Instrumenten är intuitiva och lätta. b2 är ledande inom kabeldiagnostik för offline-provning, inklusive VLF, Tan delta och PD-mätning.

Vaisalas historia börjar redan på 1930-talet, då professor Vilho Väisälä, Vaisalas grundare och långvariga VD, uppfann några av principerna för radiosonder. Företaget grundades 1936 i Finland, och de första radioapparaterna tillverkades i källaren till ett bostadshus i Helsingfors centrum. Från den blygsamma starten utvecklades företaget till att bli världsledande inom många mätområden.

Numera sysselsätter Vaisala cirka 1 800 personer och exporterar 98 % av sin produktion till över 150 länder. Nyfikenhet, viljan att anta utmaningar och en extraordinär förmåga att förnya sig är kärnan i Vaisala, både förr och nu.

TestNordic säljer Vaisalas högspänningsprodukter: Onlineövervakning av krafttransformatorer, mätning av fukt i olja och daggpunkt i SF6.

MBW Calibration är internationellt erkänt som utvecklare och leverantör av högkvalitativa hygrometrar med daggpunktsspegel för användning i en rad olika tillämpningar för fuktkalibrering, fuktmätning och gaskvalitet.

Framför allt ger instrumenten kalibreringsspårbarhet för många laboratorier, till exempel tillverkare av fuktinstrument och National Metrology Institutes.

MBW daggpunktsspeglar används för spårbarhetskalibrering för jämförelser mellan laboratorier, både regionalt och internationellt. Med de senaste kraven på högre prestanda vid mätning av luftfuktighet inom den meteorologiska industrin blir MBW alltmer den föredragna leverantören för mät- och kalibreringssystem med låg osäkerhet till nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster.

MBW var dessutom först med att utveckla SF6-analysatorer, och tillverkar fortfarande de bästa och mest tillförlitliga och noggranna SF6-analysatorerna i världen.