Gasanalys

Analys av lösta gaser

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Analys av lösta gaser (DGA) i <a href=”https://www.vaisala.com/en/dga-monitors-power-transformers”>krafttransformatorer har en avgörande betydelse vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och förebygga oplanerade transformatoravbrott.

Gasnivån i transformatoroljan kan indikera förekomsten av fel, och förändringshastigheten för denna nivå kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad.

Läs mer

Rapidox 1100

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Rapidox 1100 syreanalysator är företagets mest kostnadseffektiva gasanalysator som kan utrustas med antingen en zirkonsensor eller en elektrokemisk gassensor.

Läs mer

Rapidox 2100

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Rapidox 2100 är en högpresterande syreanalysator (O2) utrustad med en robust, hållbar zirkonsensor på en fjärrkabel, tillsammans med ett termoelement av typ K. Detta möjliggör direkt mätning av syre och temperatur i provgasen.

Läs mer

Rapidox 2112 Multiplex

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Rapidox 2112 Multiplex-systemet är konstruerat för att sekventiellt analysera flera gasprover med en enda analysator.

Läs mer

Rapidox 3100

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Rapidox 3100-serien innefattar precisionsinstrument för analys av en, två eller tre gaser med kraftfull funktionalitet och avancerade funktioner. Denna gasanalysator är konstruerad för process-, forsknings- och utvecklingstillämpningar och har blivit mycket populär vid universitet och forskningsinstitutioner över hela världen.

Läs mer

Rapidox 5100

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Den portabla gasanalysatorn Rapidox 5100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av gaser i en lång rad tillämpningar, däribland biogasanalys, syntesgaser, anaerob nedbrytning och fermenteringsprocesser. Analysatorn är inrymd i ett kraftigt IP66-hus och är ett verkligt portabelt fältinstrument med laboratoriefunktioner.

Läs mer

Rapidox 7100

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Flergasanalysatorn Rapidox 7100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av processgaser i en lång rad branscher. Användaren har möjlighet att välja flera olika gasmätningskonfigurationer för att passa den aktuella tillämpningen.

Läs mer

Rapidox-tillbehör

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

För kalibrering och bumptest av engas- och flergasanalysatorer.

Läs mer

Analys av lösta gaser

0 out of 5
(0)

Analys av lösta gaser (DGA) i <a href=”https://www.vaisala.com/en/dga-monitors-power-transformers”>krafttransformatorer har en avgörande betydelse vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och förebygga oplanerade transformatoravbrott.

Gasnivån i transformatoroljan kan indikera förekomsten av fel, och förändringshastigheten för denna nivå kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad.

SKU: N/A

Rapidox 1100

0 out of 5
(0)

Rapidox 1100 syreanalysator är företagets mest kostnadseffektiva gasanalysator som kan utrustas med antingen en zirkonsensor eller en elektrokemisk gassensor.

SKU: N/A

Rapidox 2100

0 out of 5
(0)

Rapidox 2100 är en högpresterande syreanalysator (O2) utrustad med en robust, hållbar zirkonsensor på en fjärrkabel, tillsammans med ett termoelement av typ K. Detta möjliggör direkt mätning av syre och temperatur i provgasen.

SKU: N/A

Rapidox 2112 Multiplex

0 out of 5
(0)

Rapidox 2112 Multiplex-systemet är konstruerat för att sekventiellt analysera flera gasprover med en enda analysator.

SKU: N/A

Rapidox 3100

0 out of 5
(0)

Rapidox 3100-serien innefattar precisionsinstrument för analys av en, två eller tre gaser med kraftfull funktionalitet och avancerade funktioner. Denna gasanalysator är konstruerad för process-, forsknings- och utvecklingstillämpningar och har blivit mycket populär vid universitet och forskningsinstitutioner över hela världen.

SKU: N/A

Rapidox 5100

0 out of 5
(0)

Den portabla gasanalysatorn Rapidox 5100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av gaser i en lång rad tillämpningar, däribland biogasanalys, syntesgaser, anaerob nedbrytning och fermenteringsprocesser. Analysatorn är inrymd i ett kraftigt IP66-hus och är ett verkligt portabelt fältinstrument med laboratoriefunktioner.

SKU: N/A

Rapidox 7100

0 out of 5
(0)

Flergasanalysatorn Rapidox 7100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av processgaser i en lång rad branscher. Användaren har möjlighet att välja flera olika gasmätningskonfigurationer för att passa den aktuella tillämpningen.

SKU: N/A

Rapidox-tillbehör

0 out of 5
(0)

För kalibrering och bumptest av engas- och flergasanalysatorer.

SKU: N/A

Analys av lösta gaser

0 out of 5
(0)

Analys av lösta gaser (DGA) i <a href=”https://www.vaisala.com/en/dga-monitors-power-transformers”>krafttransformatorer har en avgörande betydelse vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och förebygga oplanerade transformatoravbrott.

Gasnivån i transformatoroljan kan indikera förekomsten av fel, och förändringshastigheten för denna nivå kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad.

Rapidox 1100

0 out of 5
(0)

Rapidox 1100 syreanalysator är företagets mest kostnadseffektiva gasanalysator som kan utrustas med antingen en zirkonsensor eller en elektrokemisk gassensor.

Rapidox 2100

0 out of 5
(0)

Rapidox 2100 är en högpresterande syreanalysator (O2) utrustad med en robust, hållbar zirkonsensor på en fjärrkabel, tillsammans med ett termoelement av typ K. Detta möjliggör direkt mätning av syre och temperatur i provgasen.

Rapidox 2112 Multiplex

0 out of 5
(0)

Rapidox 2112 Multiplex-systemet är konstruerat för att sekventiellt analysera flera gasprover med en enda analysator.

Rapidox 3100

0 out of 5
(0)

Rapidox 3100-serien innefattar precisionsinstrument för analys av en, två eller tre gaser med kraftfull funktionalitet och avancerade funktioner. Denna gasanalysator är konstruerad för process-, forsknings- och utvecklingstillämpningar och har blivit mycket populär vid universitet och forskningsinstitutioner över hela världen.

Rapidox 5100

0 out of 5
(0)

Den portabla gasanalysatorn Rapidox 5100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av gaser i en lång rad tillämpningar, däribland biogasanalys, syntesgaser, anaerob nedbrytning och fermenteringsprocesser. Analysatorn är inrymd i ett kraftigt IP66-hus och är ett verkligt portabelt fältinstrument med laboratoriefunktioner.

Rapidox 7100

0 out of 5
(0)

Flergasanalysatorn Rapidox 7100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av processgaser i en lång rad branscher. Användaren har möjlighet att välja flera olika gasmätningskonfigurationer för att passa den aktuella tillämpningen.

Rapidox-tillbehör

0 out of 5
(0)

För kalibrering och bumptest av engas- och flergasanalysatorer.

Analys av lösta gaser

0 out of 5
(0)

Analys av lösta gaser (DGA) i <a href=”https://www.vaisala.com/en/dga-monitors-power-transformers”>krafttransformatorer har en avgörande betydelse vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och förebygga oplanerade transformatoravbrott.

Gasnivån i transformatoroljan kan indikera förekomsten av fel, och förändringshastigheten för denna nivå kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad.

Rapidox 1100

0 out of 5
(0)

Rapidox 1100 syreanalysator är företagets mest kostnadseffektiva gasanalysator som kan utrustas med antingen en zirkonsensor eller en elektrokemisk gassensor.

Rapidox 2100

0 out of 5
(0)

Rapidox 2100 är en högpresterande syreanalysator (O2) utrustad med en robust, hållbar zirkonsensor på en fjärrkabel, tillsammans med ett termoelement av typ K. Detta möjliggör direkt mätning av syre och temperatur i provgasen.

Rapidox 2112 Multiplex

0 out of 5
(0)

Rapidox 2112 Multiplex-systemet är konstruerat för att sekventiellt analysera flera gasprover med en enda analysator.

Rapidox 3100

0 out of 5
(0)

Rapidox 3100-serien innefattar precisionsinstrument för analys av en, två eller tre gaser med kraftfull funktionalitet och avancerade funktioner. Denna gasanalysator är konstruerad för process-, forsknings- och utvecklingstillämpningar och har blivit mycket populär vid universitet och forskningsinstitutioner över hela världen.

Rapidox 5100

0 out of 5
(0)

Den portabla gasanalysatorn Rapidox 5100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av gaser i en lång rad tillämpningar, däribland biogasanalys, syntesgaser, anaerob nedbrytning och fermenteringsprocesser. Analysatorn är inrymd i ett kraftigt IP66-hus och är ett verkligt portabelt fältinstrument med laboratoriefunktioner.

Rapidox 7100

0 out of 5
(0)

Flergasanalysatorn Rapidox 7100 är ett avancerat instrument avsett för analys, kontroll och övervakning av processgaser i en lång rad branscher. Användaren har möjlighet att välja flera olika gasmätningskonfigurationer för att passa den aktuella tillämpningen.

Rapidox-tillbehör

0 out of 5
(0)

För kalibrering och bumptest av engas- och flergasanalysatorer.

Visar alla 8 resultat