MZC-310S

MZC310S är en professionell bärbar mätare för provning av elektriska installationer med överströmsbrytare.

Beskrivning

MZC-310s är avsedd för att mäta isolationsresistansen i elektriska installationer. Denna installationsprovare kallas också slingimpedansmätare.
Instrumentet mäter slingimpedans i L-PE, L-N och L-L loop och prospektiv kortslutningsström. Mätningarna kan utföras antingen med låg provström (upp till 42 A) med en 2-polig metod eller hög provström (upp till 280 A) med en 4-polig metod som möjliggör mätningar med mycket hög noggrannhet och upplösning.
Resultaten från installationsprovaren kan lagras i det interna minnet och skickas till en dator via ett seriellt gränssnitt.
[wpdm_package id=’4207′]