BLU-A-serien

Urladdningsmotstånden i BLU-A-serien utför batterikapacitetsprovning för att avgöra konditionen hos ett batteri.

Beskrivning

BLU-A-serien – batteriurladdningsprovare

DV Powers batteriurladdningsmotstånd BLU-A är en portabel, kraftfull och lätt lösning för batterikapacitetsmätning. Den kan användas på alla batteristrängar, t.ex. blysyra, Li-jon, Ni-Cd osv. med upp till 300 V batterispänning.  BLU100L-modellen kan även utföra kapacitetsprov av en enda litiumjoncell.

Kapacitetsprovet utförs på ett exakt och användarvänligt sätt. Provet överensstämmer dessutom med batteriprovningsstandarderna IEEE 450-2010, IEEE 1188-2005, IEEE 1106-2015, IEC 60896-11/22 samt andra relevanta standarder.

Med BLU-A-urladdningsmotstånden kan urladdningsströmmen ställas in på upp till 240 A med upplösningen 0,1 A. Om högre strömstyrkor krävs kan flera BLU-A-enheter anslutas parallellt, alternativt kan extra <a href=”https://www.dv-power.com/product/extra-load-units/extra-load-unit-bxl/”>BXL-A-urladdningsmotstånd användas. Instrumentet har det bästa effekt-vikt-förhållandet på marknaden.BLU-A-serien har modeller från 12,8 kg och upp till 28,4 kW effekt.

Användaren kan välja tre urladdningslägen: konstant ström, konstant effekt eller konstant resistans. Dessutom kan olika batteridriftcykler simuleras med hjälp av valbara urladdningsprofiler.

Instrumentet övervakar urladdningsparametrarna i realtid under kapacitetsprovet. En 4,3-tums pekskärm visar batterispänning, ström, förfluten tid och kapacitet under hela provets gång. BLU-A kan även användas med <a href=”https://www.dv-power.com/dv-win-software/”>DV-B Win-programvaran. Det gör att användaren kan visa detaljerade numeriska och grafiska presentationer av viktiga parametrar och skapa rapporter i olika format.

Provningen med BLU-A kräver inte att batteriet kopplas bort från provutrustningen.

En översikt över BLU-A-modellernas (BLU100A, BLU200A, BLU340A) maximala strömstyrkor på olika batterisspänningsområden finns i broschyren för BLU-A-serien.

 

[wpdm_package id=’4126′]