TWA-serien

TWA-serien med lindningsanalysatorer och lindningsresistansmätare är konstruerade för att utföra sex lindningsresistansmätningar i taget av kraft- och distributionstransformatorer samt andra induktiva provobjekt. Instrumenten har även kraftfulla alternativ för analys av lindningskopplare med våra egna oförstörande DVtest-funktioner.

Beskrivning

För att utföra en lindningsresistansmätning med TWA-instrumenten krävs bara ett stegs kabeluppsättning. För varje krafttransformatorkonfiguration finns en särskild mätalgoritm. Värdena vid lindningsresistansmätningen stabiliseras snabbt, och mätningen kan utföras betydligt snabbare än med andra lindningsohmmetrar. Provströmmen kan automatiskt ledas genom HV- och LV-lindningen samtidigt.

TWA40D-modellen är en sann trefasmätare för lindningsresistans som samtidigt kan mäta resistanser för tre faser i en YN-konfiguration i det särskilda Quick YN-testläget. Alla TWA-modeller är kapabla till både enfasig och trefasig automatiserad avmagnetisering av krafttransformatorer. PC-programvaran DV-Win ger full kontroll över alla TWA-funktioner från en dator och innefattar ytterligare prov- och analyslägen och funktioner. DV-Win medföljer alla instrument i TWA-serien.

TWA-instrumentens provledningar fungerar även med TRT-omsättningsmätarna, vilket betyder att båda proven kan utföras med en och samma provledningsanslutning till krafttransformatorns terminaler.

  • Dynamisk resistansmätning (DVtest) av lindningskopplare, vilket kan utföras samtidigt på alla tre faserna eller på en enstaka fas
  • Mätning av motorström för lindningskopplare
  • Sex lindningsresistansmätningar av transformatorn med en enda kabelanslutning
  • Helautomatiserat provningsläge med automatisk detektering av resultatstabilisering
  • Quick YN-testläge som möjliggör samtidig mätning av resistanserna i tre transformatorlindningar i YN-konfiguration.

 

Broschyr

[wpdm_package id=’4096′]