TD-serien

SKU: N/A

Tangens delta-mätning är en enkel och mycket effektiv metod för att bedöma det dielektriska tillståndet hos mellanspänningskablar och detektera vattenträd (”treeing”) i isoleringen.

Beskrivning

Ett kabeldiagnostiksystem i TD-serien för tan delta-mätning. Mätning av partiella urladdningar är lämpligt för att detektera elektriska träd, medan tangens delta-mätning – även kallat förlustfaktormätning – detekterar vattenträd som har bildats i isoleringen av utrustningen som provas. Insamlade data jämförs med mätvärden från samma kabel som uppmättes under acceptansprovet. Det möjliggör klassificering av kabelns dielektriska skick (ny, kraftigt åldrad, defekt).

Dessa viktoptimerade kabeldiagnostiksystem är kompakta och utformade för mobil användning. På samma sätt som vid VLF-kabelprovning används en sinusformad AC-provspänning med 0,1 Hz VLF (mycket låg frekvens). För att mäta förlustfaktorn δ krävs upp till två gånger den nominella spänningen (2,0 U0). Därför finns det två modeller i TD-serien som erbjuder 2 spänningsområden – toppvärde 33 kV respektive 62 kV. Dessa ultraexakta kabeldiagnostiksystem mäter förlustfaktorn med en noggrannhet± 10-⁴ för laster i området 15 nF till 5 μF.

Användningsområden

Tangens delta-mätning är kompatibelt med mellanspänningskablar med olika typer av isolering, till exempel:

  • XLPE
  • PE
  • EPR
  • PILC

Vidare kan kondensatorer, ställverk, transformatorer och roterande maskiner provas.

Rapportering och visning

Det PC-baserade programverktyget TD Control Center har funktioner för analys, lagring och visning av mätprocessen. Under tangens delta-mätningen överförs utgående spänning och ström i realtid till PC-programvaran via Bluetooth™-gränssnittet.

Tangens delta-grafen visar mätvärden för förlustfaktorn tan δ med avseende på de valda testpunkterna för utspänning.

Under provet skapas en diagnosrapport med alla mätvärden, lämplig att lagra eller skriva ut direkt.

 

Broschyr

[wpdm_package id=’4295′]