RMO-TW-serien

RMO-TW-serien är perfekt för lindningsresistansmätningar av induktiva objekt.

Beskrivning

RMO-TW lindningsresistansmätare

Lindningsresistansmätarna i RMO-TW-serien är idealiska för att prova transformatorlindningar (krafttransformatorer, distribution, autotransformatorer) och verifiera funktionen hos lindningskopplare. Dessutom kan alla RMO-TW-instrument även utföra avmagnetisering av transformatorer. Serien innehåller fyra modeller med maximal provström från 10 A (RMO10TW) till 50 A (RMO50TW). De är monterade i ett portabelt och lätt hölje.

Alla resistansmätare i RMO-TW-serien genererar en sann rippelfri likström med automatiskt reglerade mät- och urladdningskretsar. Ströminjektion och urladdning av energi från det provade objektet är automatiskt reglerade. Tre oberoende kanaler möjliggör provning av tre lindningar i serie. Detta möjliggör därmed <a href=”https://testnordic.com/products/transformer-offline-testing/winding-resistance-meter/”>mätning av lindningsresistans i varje lindning för en lindningskopplare utan urladdning mellan mätningarna.

Med <a href=”https://www.dv-power.com/dv-win-software/”>DV-Win-programvaran kan du även styra och observera provprocessen samt spara och analysera resultaten på en PC. Denna lindningsresistansmätare genererar en provrapport i valbart format, t.ex. Excel, PDF, Word eller ASCII. DV-Win mäter och beräknar också växlingstiden för lindningskopplarna samt lindningsresistansen för varje omkopplingsoperation. Programvaran kan även utföra de nödvändiga beräkningarna för en värmekörning. Slutligen kan användaren exportera alla resultat i form av en rapport.