Rapidox SF6-system med fast detektering

SKU: N/A

Cambridge Sensotec SF6-systemet med fast detektering är en användbar övervakningslösning för att garantera säkerheten för personal som arbetar i eller har tillgång till lokaler med ställverk, effektbrytare och transformatorer med höga spänningar och med SF6 under högt tryck, där det är viktigt att kontinuerligt övervaka förekomsten av läckor.

Beskrivning

Systemet består av antingen en Oldham Gas MX32 larmmätpanel kopplad till en eller två fasta Oldham Gas OLCT-XPIR SF6-detektorer, eller en större Oldham Gas MX43 larmmätpanel kopplad till mellan en och åtta fasta Oldham Gas OLCT-XPIR SF6-detektorer.

MX32 och MX43 är kompakta och nätta väggmonterade kontrollenheter som kontinuerligt övervakar förekomst av SF6-läckor med fjärranslutna detektorhuvuden, placerade på låg höjd runt väggarna i lokalen. Panelerna innehåller en stroblampa och ett signalhorn för att varna personalen om mängden SF6 i arbetsmiljön överskrider larmgränserna. Larmreläer kan användas för att utlösa externa sirener eller länka till befintlig larmutrustning. Alla data kan matas ut till ett PLC- eller fastighetssystem.

Den långlivade IR-detektorn OLCT100-XPIR SF6 är en ATEX-klassad analog SF6-gas sändare 4–20 mA konstruerad för industritillämpningar i farliga miljöer. Mätområdet är 0–2 000 ppm (tröskelgränsvärdet – eller TLV, tidsviktat medelvärde – för SF6 är 1 000 ppm). Varje detektor har programmerbara tröskelvärden för INSTANT-, STEL- och TWA-larm.

Eftersom varje tillämpning är unik erbjuder vi komplett installationsdesign och installationsservice för att uppfylla dina krav och skyldigheter.

Funktioner

  • En till åtta kanaler
  • Fem programmerbara larm
  • STEL- och TWA-larm
  • Stor grafisk och flerspråkig LCD-skärm
  • Lättanvända menyer
  • Låsbar växlingsspärr (MX32)
  • LED-staplar tilldelade per zon
  • SD-minneskort som tillval
  • Perfekt för industriella tillämpningar

 

[wpdm_package id=’4155′]