Rapidox SF6 6100 Pump Back

SKU: N/A

Rapidox SF6 6100 Pump Back är det senaste inom helautomatiska gasanalysatorer, utformad för att styra och övervaka kvaliteten hos SF6 i gasisolerad elektrisk utrustning för mellan- och högspänning.

Beskrivning

Mätningen av SF6-gasens renhet sker med utomordentlig noggrannhet och stabilitet tack vare särskilt utvalda sensorer. Rapidox SF6 6100 Pump Back tar prov på gasen från den elektriska utrustningen automatiskt eller manuellt med en automatisk avkänningsfunktion för inloppsgastryck. En vakuumtömningscykel och ett gaslagringssystem säkerställer att ingen luft kan förorena gasprovet och att ingen SF6-gas kan läcka ut under provtagningen.

SF6-gastrycket i det interna provutrymmet registreras och loggas av analysatorn. I Rapidox SF6 6100 Pump Back analyseras och loggas alla uppmätta gaser samtidigt och det tar bara några minuter för att uppnå en stabil avläsning. En kraftfull 10 bar-kompressor, med strömförsörjning från ett separat litiumbatteri, returnerar sedan gasen till den elektriska utrustningen vid högt tryck.

Andra mätbara gaser är bland annat H2O (daggpunkt), SO2, HF, CF4, H2S, CO, N2 och luft. Tack vare den modulära konstruktionen finns ett antal konfigurationer tillgängliga för att passa en rad olika <a href=”https://www.sf6.co.uk/applications”>applikationskrav.

Funktioner

 • Enkel att använda och konfigurera
 • Inrymd i en kraftig IP66 Peli-väska, inklusive hjul och handtag
 • Levereras med 2 m provslang
 • Totalvikt 21 kg (utan <a href=”https://www.sf6.co.uk/products-3/sf6-6100-accessories/”>tillbehör)
 • Litiumbatteriet ger upp till åtta timmars drift
 • Den stora gaslagringsbehållaren ger möjlighet till upp till fem mätningar innan återpumpning krävs
 • För användare av SF6-kväve finns ett särskilt visningsläge för kvävgas (N2)
 • Förprogrammerad med alla aktuella IEC- och CIGRE-provkonfigurationer
 • Möjlighet att skapa anpassade tester
 • Mätdata kan visas i realtid
 • Data kan laddas ner i MS Excel-kompatibelt format via ett USB-minne
 • 7-tums (18 cm) färgpekskärm, skärmfunktionsknappar och en alfanumerisk knappsats
 • Redigerbara testplatser och användarnamn
 • En integrerad värmeskrivare gör det möjligt att skriva ut testresultat på plats
 • Lösenordsskydd
 • Flera språk

 

[wpdm_package id=’3419′]