Omsättningsmätare

Omsättningsmätarna i TRT-serien är DV Power-instrument som främst är avsedda för mätning av krafttransformatorers omsättningsförhållande.

Beskrivning

Instrumenten mäter transformatorns magnetiseringsström och fasförskjutning. Särskild provning, t.ex. automatisk detektering av vektorgrupper och magnetisk balans, kan utföras på trefastransformatorer och trefasautotransformatorer. Alla modeller förutom TRT03-serien har en inbyggd sann trefasig kraftkälla, vilket är nödvändigt för mätning av omsättningsförhållandet hos transformatorer med särskilda konfigurationer, t.ex. fasvridning, likriktare, ljusbågsugnar och loktransformatorer.

DV Powers omsättningsmätare kan producera olika provspänningar för olika tillämpningar. Från den extremt låga provspänningen 1 V AC som möjliggör verifiering av omsättningsförhållandet för de flesta strömtransformatorer upp till den högsta provspänningen 430 V AC som ger den mest exakta mätningen av omsättningsförhållandet för krafttransformatorer som används vid kraftproduktion och transmission. Med hjälp av den <a href=”https://www.dv-power.com/product/voltage-booster/”>externa boostern kan provspänningen ökas till upp till 5 kV AC för att möjliggöra prov av kapacitiva spänningstransformatorer.

Alla DV Powers omsättningsmätare har en inbyggd kontrollenhet för lindningskopplare. Tack vare det är det möjligt att styra en lindningskopplare (OLTC) direkt från utrustningen. För att dra mesta möjliga nytta av denna funktion kan instrumentet och den medföljande DV-Win-programvaran programmeras för att göra allt automatiskt – utföra omsättningsmätningar, ändra OLTC-kopplingslägen och spara resultat. Detta tillval underlättar omsättningsmätningen och minskar mättiden avsevärt.

TRT-omsättningsmätarna använder samma uppsättning kablar som lindningsanalysatorerna i TWA-serien.  Det gör att du kan sätta upp kablarna en gång och utföra åtta olika provningar:

  • omsättningsförhållande
  • magnetiseringsström
  • fasvinkel
  • magnetisk balans
  • detektering av vektorgrupp
  • lindningsresistans
  • DVtest av lindningskopplare och avmagnetisering.

 

Broschyr

 

[wpdm_package id=’3223′]

[wpdm_package id=’3224′]