Omsättningsmätare TRT Advanced Series

TRT Advanced series är DV Powers senaste lösning för omsättningsmätning i transformatorer.

Beskrivning

Förutom huvudapplikationen kan varje omsättningsmätare i TRT Advanced Series även mäta transformatorns magnetiseringsström och fasförskjutning. Alla modeller kan även utföra automatisk detektering av vektorgrupper och magnetisk balans på trefastransformatorer och trefasautotransformatorer. De har en inbyggd sann trefasig kraftkälla. Därmed kan de prova transformatorer med särskilda konfigurationer, t.ex. fasvridning, likriktare, ljusbågsugnar och loktransformatorer.

Instrumenten kan mata ut provspänningar från 1 V AC till 430 V AC, beroende på modell. Med den högsta provspänningen 430 V AC ger TRT400 den mest exakta omsättningsmätningen av krafttransformatorer som används i kraftproduktion och transmission. Med den låga provspänningen 1 V AC kan instrumentet utföra <a href=”https://www.dv-power.com/product/turns-ratio-verification-trtc/”>verifiering av omsättningsförhållande för strömtransformatorer. De andra två modellerna, TRT250 och TRT100, kan avge upp till 250 V respektive 170 V.

Alla modeller har en stor 7-tumspekskärm. Förutom att detta ger ett betydligt användarvänligare gränssnitt än äldre omsättningsmätare tillkommer vissa funktioner som tidigare bara var tillgängliga med <a href=”https://www.dv-power.com/dv-win-software/”>DV-Win-programvaran. De viktigaste funktionerna är provningsmallar och automatiskt provläge. Användarna kan helt enkelt skapa provningsmallar, lagra dem i instrumentets minne och ladda in dem när de är på plats med bara några klick.

Denna omsättningsmätare, liksom alla andra omsättningsmätare från DV Power, har en inbyggd kontrollenhet för lindningskopplare. Det gör det möjligt att styra en lindningskopplare (OLTC) direkt från instrumentet. För att dra mesta möjliga nytta av denna funktion kan instrumentet programmeras för att göra allt automatiskt – utföra omsättningsmätningar, ändra OLTC-kopplingslägen och spara resultat. Denna möjlighet, särskilt i kombination med provningsmallarna, ger en avsevärd förenkling av omsättningsmätningarna och en minskning av mättiden. Det automatiska provningsläget minimerar risken för mänskliga fel, vilket gör mätningen mer tillförlitlig.

 

Broschyr

[wpdm_package id=’4106′]

 

[wpdm_package id=’4108′]

 

[wpdm_package id=’4109′]