MPI-540/535

”MPI-540-mätaren är utformad för kontroll av elinstallationer i hem och industri. Resultaten från mätningarna som utförs med enheten anger hur säker installationen är.”

Beskrivning

MPI-540 och MPI-535 är flerfunktionsmätare som bidrar till säker installation av apparater i hem och industri. Användaren kan också registrera parametrarna för elnäten på dessa platser. Detta gör det möjligt att använda en enda universalenhet för att både verifiera elkvalitet och mäta parametrarna för skydd mot elchocker. Den avsevärda automatiseringen av MPI-540 och MPI-535-enheternas mätningar gör det möjligt att funktionsprova jordfelsbrytare i Auto-läget, samt i förprogrammerade mätsekvenser (s.k. auto-prov) som även kan utökas med egna sekvenser.

Med hjälp av AUTO ISO-1000C-adaptern går det att använda en flerfunktionsmätare för automatisk mätning av isolationsresistansen i 3-, 4- och 5-trådade ledare.

Broschyr

[wpdm_package id=’4170′]

 

Broschyr

[wpdm_package id=’4172′]