MIC 5005

Den rekommenderas särskilt för mätningar i områden med mycket höga elektromagnetiska störningar.

Beskrivning

MIC-5005 isolationsresistansmätning

MIC-5005 isolationsresistansmätning:

  • Valfri mätspänning i intervallet 50–1 000 V med upplösning 10 V och 1 000–5 000 V med upplösning 25 V
  • Kontinuerlig visning av uppmätt isolationsresistans eller läckström
  • Automatisk urladdning av det mätta objektets kapacitiva spänning efter avslutad isolationsresistansmätning
  • Ljudsignal med 5 sekunders intervall för att möjliggöra uppfångning av tidskarakteristik
  • Mätning av testtiderna T1, T2 och T3 för mätning av en eller två absorptionskoefficienter i intervallet 1–600 s
  • Mättiden justerbar till 99 tim. 59 min.
  • Mätning av polariseringsindex (PI) och dielektrisk absorptionskvot (DAR)
  • Visning av faktisk provspänning under mätningen
  • Provströmstyrka 1,2 mA och 3 mA
  • Isolationsresistansmätning med stegspänning (SV)
  • Beräkning av dielektrisk urladdning (DD)
  • Skydd mot mätning av spänningsförande objekt
  • Mätningar med provledningar upp till 20 m
 • Digital filterfunktion för mätningar i miljöer med mycket brus (10 s, 30 s, 60 s)
 • Mätning av läckström under isolationsprovningen
 • Kapacitansmätning under mätningen av RISO
 • Mätning med DC- och AC-spänning i intervallet 0–600 V
 • 990 minnesceller (11 880 poster) med möjlighet till trådlös överföring till PC eller via USB-kabel
 • Strömförsörjning från batteri, varning vid låg batterinivå, inbyggd snabbladdare
 • MIC-5005 isolationsresistansmätare har en bakgrundsbelyst display.

Instrumenten uppfyller kraven i standarden EN 61557.

Datablad

[wpdm_package id=’3184′]