MIC-5001

Isolationsresistansmätare

Beskrivning

MIC-5001 isolationsresistansmätare

MIC-5001 isolationsresistansmätare används för mätning av isolationsresistans i elektrisk utrustning. Instrumentet har en kompakt, lätt design till låg kostnad.

 • Mätning upp till 5 TΩ
 • Mätspänning valbar från 50 V till 500 V i steg om 50 V, och från 500 V till 5 000 V i steg om 100 V
 • Kontinuerlig visning av isolationsresistans eller läckström
 • Automatisk urladdning av lagrad kapacitans hos det testade objektet efter isolationsresistansmätningen
 • En ljudsignal hörs var femte sekund för att uppmärksamma användaren på det pågående provet och för att få tidskarakteristik
 • Uppmätta testtider T1, T2 och T3 för mätning av absorptionskoefficient, dielektrisk absorptionskvot DAR och polariseringsindex PI
 • Kontinuerlig visning av provspänningen under mätningen
 • MIC-5001 isolationsresistansmätare är skyddad mot mätning av spänningsförande objekt
 • Mätmetod med två och tre ledningar
 • Isolationsresistansmätning med ramp
 • Mätning av genomslagsspänning med steg upp till 1 kV/s
 • Mätning av växel- och likspänning från 0 V till 750 V
 • 990 minnesceller (11 880 poster) för registrering av resultat
 • Dataöverföring till PC via USB-kabel
 • Inbyggt uppladdningsbart batteri
 • MIC-5001 uppfyller kraven i standarden EN 61557
 • Laddning från cigarettändaruttag (12 V) med uttagstillbehör (tillval)

 

Broschyr

[wpdm_package id=’3180′]