MIC-15k1

Detta instrument rekommenderas särskilt för mätningar i områden med mycket höga elektromagnetiska störningar.

Beskrivning

MIC-15k1-mätaren är konstruerad för att mäta isolationsresistans i kraftobjekt, till exempel:

 • Enkel- och flerkärniga kablar
 • Transformatorer
 • Motorer och generatorer
 • Kondensatorer, brytare och andra anordningar installerade i kraftverk.

Den rekommenderas särskilt för mätningar i områden med mycket höga elektromagnetiska störningar, t.ex. elstationer med 1 200 kV AC och 500 kV DC. Tack vare 15 kV mätspänning (enligt ANSI/NETA ATS-2009 TABELL 100.1) kan mätaren användas för mätning av objekt med en nominell spänning över 34,5 kV.

Funktioner:

 • Diagnostik av isolationssystem baserat på standardmätningar med IR, DAR, PI, SV, RT, DD, utvidgat med indikatorn för partiell urladdning (PD) för var och en av dessa mätningar.
 • Möjlighet att prova den elektriska hållbarheten hos det provade objektet med indikering av genomslagsspänning.
 • Hög motståndskraft mot elektromagnetiska störningar garanterar oavbrutet arbete i kraftverk och i närheten av högspänningsledningar upp till 1 200 kV AC och 500 kV DC.
 • Funktionen för jämn spänningshöjning i tid (RT – ramptest) gör det möjligt att fastställa partiella urladdningar i anläggningen och att utföra en partiell lokalisering av deras förekomst.
 • Effektiv omvandlare med en effekt på ca 150 W som möjliggör bränning av isoleringen, vilket gör det möjligt att lokalisera kortslutning i kablar och ledningar med hjälp av något av följande:
  • visuell metod (om strömkablarna är synliga längs hela sin längd)
  • reflektometriska metoder, seismisk-akustisk vågdetektor eller med A-ram för att indikera felets riktning (ledaren måste vara nedgrävd i marken med direkt jordkontakt).
 • Kompatibel med extern programvara.

 

Broschyr

[wpdm_package id=’3229′]