Lindningsresistansmätare

Lindningsresistansprovning av induktiva provobjekt, såsom krafttransformatorer, är en av de mest effektiva oförstörande metoderna för att kontrollera objektets tillstånd, tack vare mätarnas avancerade konstruktion.

Beskrivning

DV Power lindningsresistansmätare ger höga provströmmar (upp till 100 A DC) och hög noggrannhet (upp till 0,1 %) i lätta och portabla provningsinstrument. Förutom mätning av lindningsresistans är det också möjligt att utföra en enkel, snabb och tillförlitlig bedömning av tillståndet hos transformatorers lindningskopplare genom att registrera testströmmen under lindningskopplarens omkoppling, även kallat DVtest. Tack vare detta kan problem med lindningskopplarens anslutning, kontakter och omkoppling detekteras.

DV Power lindningsohmmetrar består av enfas RMO-T- och trefas TWA-lindningsresistansmätare. Modellerna i TWA-serien är utformade för att utföra sex lindningsresistansmätningar av kraft- och distributionstransformatorer med en och samma kabeluppsättning. En minskning av den totala provtiden innebär en betydande besparing i tid och pengar.

Typiska användningsområden för dessa instrument är högspänningsunderstationer och industrimiljöer. De är avsedda att mäta resistansen hos:

  • transformatorlindningar
  • lindningskopplare
  • generatorer
  • elmotorer
  • högströmsskenor
  • kabelskarvar
  • svetsfogar.

 

Broschyr

[wpdm_package id=’3251′]

[wpdm_package id=’3480′]