HFG1 flödesblandare

SKU: N/A

Med HFG1 kan användaren generera variabla dagg- eller frostpunktsgasflöden för kalibrering av alla typer av hygrometrar

Beskrivning

HFG1 flödesblandare fungerar genom att kombinera ett torrt gasflöde med justerbara mängder vattenånga med hjälp av en intern permeationsbefuktare. Blandningskvoten justeras med ventilerna på frontpanelen. De utgående dagg-/frostpunkterna genereras för mätning med hjälp av en referenshygrometer som exempelvis 973 eller 373.

Enkel iordningställning

Det tar bara ett par minuter att ställa i ordning HFG1-flödesblandaren. Fyll permeationsbefuktaren med destillerat vatten, anslut referenshygrometern till utgång 1, anslut ingångstrycket, ställ in regulatorn på önskat arbetstryck och justera flödeshastigheten till önskat värde. Utgång 2 ansluts till instrumentet/instrumenten under provet med hjälp av vanliga slangar och kopplingar.

Datablad

[wpdm_package id=’3445′]