BXL-serien

BXL är ett extra urladdningsmotstånd konstruerat för att användas med batteriprovarna i DV Powers <a href=”https://www.dv-power.com/product/battery-capacity-testers/”>BLU-serie .

Beskrivning

Denna enhet är en universell tilläggsenhet. Detta gör att den är kompatibel med och kan användas som extra urladdningsmotstånd tillsammans med alla urladdnings-/kapacitetsprovare på marknaden.

Om urladdningsströmmen överstiger kapaciteten hos en enda BLU-enhet kan BXL öka urladdningskapaciteten. Det finns inga begränsningar för hur många extra urladdningsmotstånd som kan anslutas parallellt med huvudbatteriprovaren. Med hjälp av en kombination av BLU- och BXL-instrument kan kapacitetsprovet utföras på ett exakt och användarvänligt sätt. Alla instrument överensstämmer dessutom med batteriprovningsstandarderna IEEE 450-2010, IEEE 1188-2005, IEEE 1106-2015, IEC 60896-11/22 samt andra relevanta standarder.

Dessa enheter kan användas med alla typer av batteristrängar, t.ex. blysyra, Li-jon och Ni-Cd. Batteristrängar med spänningar inom 5,25–500 V DC kan provas. Dessutom kan strömmar upp till 250 A laddas ur via BXL-instrumentens interna struktur. Instrumenten simulerar en konstant resistanslast under urladdningsprovet. Flera resistanser kan ställas in för olika nominella batterispänningar. Detta gör BXL-serien extremt flexibel i valet av urladdningskapacitet.

 

Broschyr

[wpdm_package id= ’3238’]