Batteriresistansprovare

Att mäta ett batteris interna resistans är ett pålitligt sätt att bedöma batteriets kondition på några sekunder.

Beskrivning

I kombination med mätning av batterispänning och anslutningsresistans mellan celler kan detta prov avgöra batteriets hälsotillstånd.

Den interna resistansen är batteriets begränsande faktor för att kunna leverera erforderlig ström och/eller leverera erforderlig energi. Hög intern resistans medför ökad värmeproduktion i batteriet under belastning, dvs. en oönskad energiförlust. Dessutom innebär hög resistans ett högre spänningsfall för det belastade batteriet. Detta gör att det går snabbare att uppnå batteriets frånslagsspänning och utlösa en tidig avstängning.

Framförallt kommer en hög resistans att minska mängden energi som batteriet kan leverera inom sin arbetsspänning. Detta innebär minskad batterikapacitet.

Även om mätning av intern resistans inte bestämmer batterikapaciteten är det en tillförlitlig parameter som anger åldringstakten. Användaren kan jämföra gamla med nya mätvärden för att hålla kontroll på trenden.

Eftersom batteriresistansen är beroende av temperatur och laddningstillstånd bör mätningarna alltid utföras vid samma temperatur och laddningsnivå.

Broschyr

[wpdm_package id=’3226′]