BA80

Den ultralätta BA-serien av oljeprovare från b2hv är oöverträffade i sina specifikationer och perfekt lämpade för provning av transformatorolja, både i laboratorium och på plats.

Beskrivning

BA80 är en oljeprovare för provning av transformatorolja på plats. Den har gjort dielektrisk hållfasthetsprovning av transformatorolja betydligt enklare. Det lättanvända instrumentet kan användas för att bestämma genomslagsspänningen hos dielektriska oljor genom att man tar ett prov av oljan i transformatorn eller ställverket och genomför ett helautomatiskt oljeprov.

Med hjälp av provresultatet kan anläggningsoperatören utvärdera tillståndet hos isoleringsoljan och bedöma behovet av ett oljebyte. De automatiskt genererade provrapporterna från BA80 skapas i PDF-format och sparas på ett USB-minne. Provning av transformatorolja med <a href=”https://testnordic.com/products/transformer-offline-testing/transformer-oil-testing/”>BA-serien. Tack vare den ultrasnabba spänningsfrånkopplingen vid överslag (< 5 μs) är det möjligt att genomföra oförstörande provning av syntetisk olja, esterolja och silikonolja.

Broschyr

[wpdm_package id=’3781′]