BA-serien för provning av transformatorolja

Den ultralätta BA-serien av oljeprovare från b2hv har oöverträffade specifikationer och är perfekt lämpade för provning av transformatorolja, både i laboratorium och på plats.

Beskrivning

Det lättanvända instrumentet kan användas för att bestämma genomslagsspänningen hos dielektriska oljor genom att man tar ett prov av oljan i transformatorn eller ställverket och genomför ett helautomatiskt oljeprov. Med hjälp av provresultatet kan anläggningsoperatören utvärdera tillståndet hos isoleringsoljan och bedöma behovet av ett oljebyte.

De automatiskt genererade provrapporterna skapas i PDF-format och sparas på ett USB-minne.

Provning av transformatorolja med BA-serien

Tack vare den ultrasnabba spänningsfrånkopplingen vid överslag (< 5 μs) är det möjligt att genomföra oförstörande provning av syntetisk olja, esterolja och silikonolja.  De olika fördefinierade och helautomatiska provsekvenserna uppfyller alla relevanta internationella standarder, vilket innebär att modellerna i BA-serien uppfyller alla lagstadgade krav för den obligatoriska provningen av transformatorolja.

Sekvenser finns fördefinierade för följande standarder: VDE0370-5/96, ÖVE EN60156, IEC 60156/95, ASTM1816-04-1, ASTM1816-04-2, ASTM877-02A, ASTM877-02B, AS1767.2.1, BS EN60156, NEN 10 156, NF EN60156, PA SEV EN60156, SABS EN60156, UNE EN60156.

Dessutom kan BA-serien utföra enstaka, manuellt styrda mätningar. Kundspecifika provsekvenser för provning av transformatorolja kan också programmeras.

 

En typisk sekvens för transformatoroljeprovning

  • Dielektrisk olja tas från utrustningen som provas.
  • Oljan tillsätts i testkärlet.
  • Spänningen stiger med en stighastighet på 2 kV/s.
  • Ultrasnabb spänningsfrånkoppling < 5 μs vid överslag.
  • Mätning och registrering av genomslagsspänningen.
  • Automatisk omrörning av oljan.
  • Vilotid 2 minuter.
  • Upprepad spänningsökning fram till genomslag.

Baserat på förfarandet ovan bestäms genomslagsspänningen för ett oljeprov sex gånger i rad. Den resulterande genomslagsspänningen beräknas som medelvärdet av de enskilda mätvärdena.

Obs! Ju lägre den resulterande genomslagsspänningen är, desto sämre är kvaliteten på oljan.

Provspänningen regleras automatiskt och ökas till en maximal nivå på upp till 100 kV rms (BA100).

 

Hantering och gränssnitt

Användningen av instrumenten är enkel och intuitiv tack vare navigering med valknappar och en mycket ljusstark inbyggd färgdisplay. Den automatiskt genererade rapporten från oljeprovningssekvensen är tillgänglig i PDF-format och lagras i internminnet.

Kommunikation med instrumenten är möjlig via USB-gränssnitt och Bluetooth™-anslutning. Med hjälp av den inbyggda skrivaren kan rapporten med resultatet från oljeprovningen skrivas ut och granskas på plats.

 

Broschyr

[wpdm_package id=’3278′]

[wpdm_package id=’3482′]

[wpdm_package id=’3479′]

[wpdm_package id=’3483′]

[wpdm_package id=’3484′]