Analys av lösta gaser

> SKU: N/A

Analys av lösta gaser (DGA) i <a href=”https://www.vaisala.com/en/dga-monitors-power-transformers”>krafttransformatorer har en avgörande betydelse vid tillståndsbaserat underhåll (CBM) genom att identifiera fel och förebygga oplanerade transformatoravbrott.

Gasnivån i transformatoroljan kan indikera förekomsten av fel, och förändringshastigheten för denna nivå kan användas för att avgöra felets allvarlighetsgrad.

Beskrivning

De viktigaste felgaserna vid DGA är metan, etan, eten, acetylen, kolmonoxid och koldioxid.

Vad är det som gör Vaisalas DGA-övervakning unik?

Vaisala Optimus använder en patenterad teknik för vakuumextrahering av gas. Tekniken ger en mycket mer fullständig extrahering av de lösta gaserna jämfört med användning av traditionella separationsmetoder, till exempel headspaceseparation.  Det resulterar i mer exakta och tillförlitliga resultat, oberoende av oljans typ, ålder eller den totala mängden lösta gaser.

Video

 

[wpdm_package id=’3520′]