973-SF6 gasanalysator

SKU: N/A

973-SF6 är en avancerad SF6-gasanalysator för mätning av luftfuktighet, SF6-renhet och SO2-koncentration i SF6-gasisolerade ställverk (GIS) och annan högspänningsutrustning. Med sitt interna system för inneslutning och återvinning av gas erbjuder 973-SF6 en högkvalitativ och miljösäker mätlösning i en och samma fristående enhet.

Beskrivning

973-SF6 gasanalysator används för samtidig mätning av luftfuktighet, SF6-renhet och SO2-koncentration. Ren SF6 är standardfyllningen för gasisolerade ställverk, men med tiden blir gasutrymmena förorenade av vattenånga (H2O) genom permeation och desorption från inre material. Medan vattenånga och SF6 normalt inte reagerar med varandra, kommer väte och syre som sönderdelats från vattenånga i närvaro av högenergiurladdning att reagera med svavel och fluor från SF6 och bilda biprodukter. Dessa är bland annat svaveldioxid (SO2) och fluorvätesyra (HF) som är korrosiva för gasutrymmenas inre komponenter.

SF6 med låg vattenånghalt (låg luftfuktighet) minskar avsevärt potentialen för att dessa korrosiva föreningar bildas, varför exakta och repeterbara mätdata är en ovärderlig beståndsdel av alla program för förebyggande service av gasisolerade ställverk.

973-SF6 gasanalysator levereras i form av en komplett uppsättning som innehåller:

 • 973-SF6-instrumentet
 • Transportväska Peli 1620
 • 6 m PTFE-slang armerad med rostfritt stål
 • SF6-koppling DN8 med snabbkoppling (Rectus)
 • SF6-koppling DN20 med snabbkoppling (Rectus)
 • 90° vinkel för Rectus-koppling
 • Seriell kabel DB9 3 m 1:1 hane/hona
 • RS-232/USB-adapter
 • USB-minne med 973-SF6-programvara och användarhandböcker
 • Nätkabel (landspecifik)
 • Sexkantsnyckel för SO2-modul
 • SO2-dummysensor
 • Bomullssvabbar, sterila (10 stycken)
 • Användarhandbok (2 st.)
 • Kalibreringscertifikat

Alla tillbehör kan också beställas separat för att ersätta skadade eller saknade komponenter.

 • Funktioner
 • Viktiga specifikationer
 • Typiska tillämpningar
 • Tillbehör och reservdelar
 • Nedladdningar
 • Media
Funktioner

 • Samtidig mätning av luftfuktighet, SF6-renhet och SO2-koncentration.
 • Integrerat gasåtervinningssystem med automatisk tillbakapumpning
 • Helautomatiserad SF6-gasprovning
 • Grundläggande driftfri mätprincip
 • Mätresultat vid SF6-utrymmet eller standardtryck
 • Intuitivt gränssnitt med färgpekskärm
 • Kalibrering som kan verifieras av användaren
 • Robust väska för enkel transport
Viktiga specifikationer

 • Intervall frost-/daggpunkt: –50 till +20 °C
 • Intervall SF6-volym: 80–100 %
 • Intervall inloppstryck: 120–1 000 kPa abs.
 • Noggrannhet frost-/daggpunkt: ±0,5 °C
 • Noggrannhet ppmv/ppmw: ±1 ppm + 6 % av avläst värde
 • Noggrannhet SF6-volym: ±0,5 %
 • Noggrannhet tryck: ±3 kPa
Typiska tillämpningar

 • Elkraftförsörjning
 • Gasisolerade ställverk
 • Tillverkare och leverantörer av SF6-gas

 

[wpdm_package id=’3235′]