973 daggpunktsspegel

SKU: N/A

973 daggpunktsspegel är ett portabelt instrument med ett inbyggt mäthuvud för både stickprovskontroller och kontinuerlig mätning av daggpunkt/frostpunkt i luft och andra gaser. 973 är baserad på principen med kyld spegel och tillhandahåller grundläggande, driftfri och exakt fuktmätning.  För många tillämpningar är detta en standard för spårbarhetskalibrering.

Beskrivning

973 daggpunktsspegel mäter också tryck och temperatur med hög noggrannhet, samt har funktioner som möjliggör alternativa fuktparametrar, t.ex. RH, ppmv, ångtryck och absolut fuktighet. Unika funktioner möjliggör snabb respons vid stickprovskontroller, och användaren kan själv kontrollera instrumentets kalibreringsstabilitet med hjälp av den integrerade Ice-Test-funktionen. Alla versioner av 973 levereras med en robust transportväska som skyddar detta värdefulla instrument när du rör dig runt på mätplatsen eller när den skickas för kalibrering.

Funktioner

 • Grundläggande driftfri fuktmätning
 • Inbyggt mäthuvud för frost-/daggpunkt
 • Intern provpump
 • ORIS (Optimal Response Injection System) för snabba stickprovskontroller
 • Tryck upp till 20 bar
 • Intuitivt, lättanvänt LCD-pekskärmsgränssnitt
 • Temperaturmätning med hög noggrannhet
 • Transportväska medföljer som standard
Viktiga specifikationer

 • Frost-/daggpunktsintervall: –76 till +20 °C
 • Temperatur: –50 till +100 °C
Typiska tillämpningar

 • Kalibrering av daggpunktssensorer på plats
 • Värmebehandling
 • Kontroll av andningsgaskvalitet
 • Batteritillverkning
 • Tryckluftssystem
 • Standardlaboratorier
 • Validering av produktions- och lagringsförhållanden
 • Provning av torkarprestanda

Datablad

[wpdm_package id=’3432′]