473 daggpunktsspegel

SKU: N/A

473 är det billigaste MBW-daggpunktsinstrumentet, men har trots det liknande prestanda och samma användargränssnitt som våra avancerade instrument.

Beskrivning

473 daggpunktsspegel har kabelmonterade daggpunktsmäthuvuden som gör det möjligt att mäta direkt i användningsmiljön. En temperaturprob medföljer som standard. 473 kan beräkna, visa och rapportera relativ luftfuktighet med hjälp av de båda uppmätta variablerna. Som tillval kan 473 utrustas med en barometertrycksensor. Tre olika mäthuvuden med 2 m anslutningskablar är tillgängliga (längder upp till 10 m kan levereras för vissa versioner på begäran).

Alla 473-instrument levereras som kompletta mätuppsättningar som innefattar:

 • 473 displayinstrument
 • Mäthuvud
 • Kabel till mäthuvud
 • Pt-100 temperaturprob och kablar
 • Certifikat för fabrikskalibrering*
 • Transportväska IP65

473 är, tillsammans med T12 flerkanalstermometer, mycket väl lämpad för klimatkammarvalidering.

* För en mindre kostnad kan fabrikskalibreringen uppgraderas till en ISO 17025-godkänd kalibrering.

Funktioner

 • Daggpunktsteknik med kyld spegel för hög precision
 • Kabelmonterad daggpunkts- och temperaturmätning
 • Mäthuvuden för aspiration och direktinföring
 • Alternativ för barometertryckmätning
 • Intuitivt gränssnitt med färgpekskärm
 • Kalibrering som kan verifieras av användaren
Viktiga specifikationer

 • Frost-/daggpunktsintervall: –30 till +99 °C
 • Temperatur: –50 till +100 °C
 • Temperatur med T12: –200 till +250 °C
Typiska tillämpningar

 • Validering och kalibrering av klimatkammare
 • Kalibrering av väderstationer
 • Spårbarhetskalibrering för RH-generator
 • Motorprovceller

Datablad

[wpdm_package id=’3427′]