3900 fuktgenerator

SKU: N/A

Modell 3900 lågfuktsgenerator erbjuder en extremt noggrann metod för att producera kända fuktvärden för att kalibrera och validera fuktinstrument.

Beskrivning

3900 fuktgenerator är baserad på de båda NIST-beprövade, grundläggande principerna med ”två tryck” och ”två temperaturer”. Systemet levererar automatiskt ett kontinuerligt befuktat gasflöde inom frost-/daggpunktsintervallet –95,0 °C till 10,0 °C under dagar eller till och med veckor utan tillsyn.

Anslut bara systemet till strömförsörjningen så startar 3900, redo att tömma och/eller generera. Operatören ställer in önskade fuktvärden på frontpanelens knappsats, enbart begränsat av driftintervallet för 3900 fuktgenerator.

Funktioner

 • Spårbar till NIST
 • Baserad på den NIST-beprövade tvåtrycksprincipen
 • Tryckknappsstyrd (knappsats)
 • Automatisk kontroll av inställda värden
 • 3900 ControLog® automationsprogramvara
 • HumiCalc® med osäkerhetsprogramvara
 • Automatisk tillämpning av förbättringsfaktorer
 • Datoriserad intern givarkalibrering
 • RS-232C seriellt gränssnitt
 • Kräver bara 0,84 kvadratmeter golvyta
 • Tidsstyrd/formaterad utmatning till skrivare
 • Realtidsklocka med batteri-backup
 • Bakgrundsbelyst LCD-skärm

Viktiga specifikationer

 • Osäkerhet frostpunkt: * (–70 till 10 °C) 0,1 °C (<–70 °C) 0,2 °C
 • Intervall frostpunkt/daggpunkt: –95 till +10 °C
 • Upplösning frostpunkt: 0,01 °C
 • Intervall miljondelar: 0,05 till 12 000 PPMv
 • Intervall relativ luftfuktighet: 0,0002 till 50 %
 • Intervall mättnadstryck: Omgivande till 300 psiA
 • Osäkerhet mättnadstryck (10–50 psiA): * 0,05
 • Osäkerhet mättnadstryck (50–300 psiA): * 0,30
 • Upplösning mättnadstryck (10–100 psiA): 0,01
 • Upplösning mättnadstryck (100–300 psiA): 0,1
 • Intervall mättnadstemperatur: –80 till +15 °C
 • Osäkerhet mättnadstemperatur: * 0,08 °C
 • Upplösning mättnadstemperatur: 0,01 °C
 • Uppvärmnings-/kylhastighet mättnadstemperatur: 2 minuter per °C i medeltal
 • Intervall gasflödeshastighet: 0,1 till 5 slpm
 • Upplösning gasflödeshastighet: 0,02 slpm

 

*Representerar en utvidgad osäkerhet med en täckningsfaktor, k=2, vid den ungefärliga konfidensnivån 95 %.

Typiska tillämpningar

Nästan alla fukt- och temperaturvärden kan genereras under valfri tidsperiod, inom fuktgeneratorns driftgränser. Resultatet för enheten som provas kan sedan jämföras med generatorns utskrivna data för analys.

Hygrometrar med kyld spegel

Anslut generatorutgången till en hygrometer med kyld spegel för att verifiera noggrannheten i mätningen av spegeltemperaturen (kalibrering) när hygrometern befinner sig i termisk jämvikt med omgivningen, utföra funktionskontroller av värmepumpen och de optiska komponenterna före och efter rengöring och balansering av spegeln, avgöra om hygrometern reglerar daggbildningen och isbildningen i vätskefas respektive fast fas på spegeln när den används vid daggpunkter eller frostpunkter under 0 °C, avgöra om hygrometern beräknar andra fuktparametrar korrekt samt bestämma hygrometerns repeterbarhet, stabilitet och driftkarakteristika.

Fuktsensorer och elektrolytiska hygrometrar

Anslut generatorutgången till en elektrolytisk hygrometer, ett provtagningssystem, specialfixturer eller sensorer för att bestämma fuktkalibreringens noggrannhet och fuktkänsligheten genom att exponera fuktsensorn för en rad olika fuktvärden, kontrollera funktioner som sensorsystemets förmåga att korrekt beräkna och visa andra fuktparametrar, samt bestämma repeterbarhet, stabilitet, hysteres and driftegenskaper för olika fuktsensorsystem.

Miljöprovning

3900 kan användas som en provbänk för utvärdering och FoU av fuktsensorer, fuktsensorsystem och fuktkänsliga produkter, t.ex. polymerer, kompositmaterial, film, magnetiska media, läkemedel, markhydrologi, förbrukningsartiklar, elektronik, optik m.m.

 

Datablad

[wpdm_package id=’3440′]