373 daggpunktsspegel

SKU: N/A

373 har varit referensen för fuktmätning i nästan 20 år. Stegvis utveckling baserad på praktisk erfarenhet och återkoppling från kunder innebär att 373 fortsätter att uppfylla och överträffa förväntningarna hos hundratals användare i några av de mest utmanande fuktighetsapplikationerna.

Beskrivning

373 daggpunktsspegel

Trots hög prestanda och en stark specifikation är 373 daggpunktsspegel enkel att använda och underhålla. Pekskärmsgränssnittet är intuitivt och lättanvänt vilket gör det möjligt även för oerfarna användare att lyckas med mätningarna. Även tidiga instrument kan servas tack vare standardkomponenter och noggrann kontroll över programversioner. En unik funktion hos 373 är PRT-konfigurationen med dubbla speglar. I standardlaboratorier innebär det att användaren kan använda en extern resistansbrygga för att mäta spegeltemperaturen oberoende av 373-elektroniken så att mätosäkerheten kan minskas, och att den långsiktiga stabiliteten upprätthålls om det sker ändringar i 373-mätelektroniken.

De senaste förbättringarna av 373 innefattar förbättrade konstruktionsmaterial för att ytterligare minska sorptionseffekter, högre tryckkapacitet tack vare ny mäthuvuddesign, datainsamlingsprogramvara med automatiserad fuktgeneratorstyrning samt dataintegration med flerkanalstermometer.

 

Funktioner

 • Stort mätintervall –95 till +95  °C frost-/daggpunkt
 • Temperatursensorer med dubbla speglar
 • Avtagbar spegelmodul för kalibrering i vätska
 • Uppvärmda mäthuvuden och provtagningssystem
 • Höga tryck upp till 20 000 kPa
 • Temperaturstyrt provtagningssystem
 • Snabb respons
 • Användargränssnitt med LCD-färgpekskärm
Viktiga specifikationer

 • Frost-/daggpunktsintervall: –95 to +95 °C
 • Tryckintervall för ingående provgas: 50 till 20 000 kPa
 • Temperaturmätning: –50 till +100 °C
 • Temperaturmätning med T12: –200 till +250 °C
Typiska tillämpningar

 • Standard för spårbarhetskalibrering
 • Meteorologireferens
 • Grundforskning
 • Spårbara fuktmätningar
 • Övervakning av kritiska processer
 • Forskning om bränsleceller

Broschyr

[wpdm_package id=’3425′]