2500 Fuktgenerator

Modell 2500 fuktgenerator (bänkmodell) är ett fristående system som kan producera atmosfärer med känd fukthalt med hjälp av den grundläggande och NIST-dokumenterade ”tvåtrycksprincipen”.

Beskrivning

Detta system kan kontinuerligt tillhandahålla kända och noggranna fuktvärden för instrumentkalibrering, utvärdering och verifiering samt för miljöprovning.  Anslut bara 2500 till nätspänningen för att starta och börja generera fukt. Operatören ställer in önskade fuktvärden på frontpanelens knappsats, enbart begränsat av intervallet för 2500 fuktgenerator.

Funktioner

 • Osäkerhet 0,5 %RH *
 • Spårbar till NIST
 • Fristående och mobil
 • Automatisk kontroll av inställda värden
 • 2500 ControLog® automationsprogramvara
 • HumiCalc® med osäkerhetsprogramvara
 • Datoriserad intern givarkalibrering
 • Tyst luftkompressor med lufttork
 • RS-232C seriellt gränssnitt

 

Viktiga specifikationer

 

 • Relativ luftfuktighet, intervall: 10–95 %RH
 • Relativ luftfuktighet, upplösning: 0,02 %RH
 • Relativ luftfuktighet, osäkerhet: (vid Pc Tc *) 0,5 %RH
 • Kammartemperatur, intervall: 0–70 °C
 • Kammartemperatur, intervall: (tillval) –10 till +70 °C
 • Kammartemperatur, upplösning: 0,02 °C
 • Kammartemperatur, enhetlighet: ** ±0,1 °C
 • Kammartemperatur, osäkerhet: * 0,06 °C
 • Kammartryck, intervall: omgivande
 • Gasflödeshastighet, intervall: 5–20 l/m

* Representerar en utvidgad osäkerhet med en täckningsfaktor k=2, vid den ungefärliga konfidensnivån 95 %.
** Vid drift vid temperaturer inom 10 °C från rumstemperaturen.

Typiska tillämpningar

Den vätskekapslade testkammaren kan inhysa fuktsensorer, hygrotermografer, hygrometrar med kyld spegel och olika materialprover för miljötestning. Nästan alla fukt- och temperaturvärden kan genereras under valfri tidsperiod, inom fuktgeneratorns driftgränser. Resultatet för enheten som provas kan sedan jämföras med generatorns utskrivna data för analys.

Fuktsensorer och kurvskrivare

Genom att föra in fuktprober genom de båda öppningarna i sidan av kammaren eller placera hygrotermografer inne i kammaren kan du bestämma fuktkalibreringens noggrannhet och fuktkänsligheten genom att exponera sensorsystemet för en rad olika fuktvärden, kontrollera funktioner som sensorsystemets förmåga att korrekt beräkna och visa andra fuktparametrar, samt bestämma repeterbarhet, stabilitet, hysteres and drift för olika fuktsensorsystem.

Hygrometrar med kyld spegel

Installera den faktiska kylda spegeln i kammaren eller för in ett provrör genom provporten och ta ett prov genom daggpunktsspegelns huvud. Detta gör att du kan verifiera noggrannheten i mätningen av spegeltemperaturen (kalibrering) när hygrometern befinner sig i termisk jämvikt med omgivningen, utföra funktionskontroller av värmepumpen och de optiska komponenterna före och efter rengöring och balansering av spegeln, avgöra om hygrometern reglerar daggbildningen och isbildningen i vätskefas respektive fast fas på spegeln när den används vid dagg- eller frostpunkter under 0 °C, avgöra om hygrometern beräknar andra fuktparametrar korrekt samt bestämma hygrometerns repeterbarhet, stabilitet och drift.

Miljöprovning

2500 kan användas som en provbänk för utvärdering och FoU av fuktsensorer, fuktsensorsystem och fuktkänsliga produkter, t.ex. polymerer, kompositmaterial, film, magnetiska media, blodgasanalys, läkemedel, markhydrologi, förbrukningsartiklar, elektronik, optik m.m. Beroende på den temperatur och de fuktvärden som genereras kan 2500 arbeta kontinuerligt från timmar till månader i sträck. Vid kontinuerlig generering av 50 %RH vid 21 °C (nominella värden) räcker reservoaren omkring två veckor mellan påfyllningarna.

Datablad

[wpdm_package id=’5558′]